al-Albânî om att umgås med Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Hur skall man bemöta den oliktänkande? Vissa är så mjuka att de går miste om Sunnî-personligheten. Andra är så hårda att de, som ni många gånger påpekar, inte klarar av att förklara sanningen för den oliktänkande och annat. Det finns vissa oklarheter från vissa Salafs handlingar. Exempel på det är att vissa sade i samband med att sitta med innovatörer:

”Hjärtan är svaga och tvivlen är kidnappare.”

Detsamma gäller Imâm Ahmads (rahimahullâh) varning för al-Hârith al-Muhâsibî. Därtill att man behandlar den oliktänkande genom att titta på hans goda och dåliga sidor. Det finns ju varningar från Salaf för innovatörer även om de hade goda sidor.

Svar: Jag anser – och Allâh vet bättre – att Salafs uttalanden är anpassade till Salafs miljö; en miljö som präglas av en stark tro och rättar sig korrekt efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarna.

Detta är precis som när en muslim bojkottar en annan muslim för att tillrättavisa och straffa honom. Detta är en känd Sunnah. Men jag anser inte att det är tid för det idag. Dagens nuläge är inte lämpat för att bojkotta innovatörer. I så fall får du leva på en bergstopp och hålla dig borta från människorna och isolera dig från dem.

Om du bojkottar människorna, antingen på grund av deras synd eller också på grund av deras innovation, kommer du fortfarande inte att påverka något. Så var dock inte fallet på Salafs tid när de  manade människorna till att undvika innovatörerna.

Denna fråga har tveklöst sin grund i sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) instruktioner som exempelvis den kända hadîthen:

“Exemplet på en bra vän och en dålig vän…”

Denna hadîth visar oss ordspråket i vissa länder:

“Vännen drar åt sig.”

Men att sitta med innovatörerna är en sak och att undvika dem så pass att man inte förrättar bönen bakom dem är en annan sak. Många gånger blir jag frågad om det är tillåtet att förrätta bönen bakom en Sûfî som gör Tawassul via profeter, sändebud och så vidare. Jag säger att man skall göra det. Detta är alltså en sak och en helt annan att umgås med dem, sitta med dem och dra nytta från dem.

Jag tror att det som stödjer mig i denna skillnad är vi har fått reda på att det hör till Salafs lära att bönen är korrekt bakom alla fromma och syndare samt för alla fromma och syndiga.

Det kommer att vara för hårt att ta dessa uttalanden för att locka människorna från dessa imamer som sällan följer Sunnah. Det kommer att leda till att de stannar hemma och låter bli att förrätta bönen tillsammans med muslimerna. Detta motstrider deras ord om att det hör till trosläran att förrätta bönen bakom alla fromma och syndare.

Däremot är det korrekt att varna dessa människor för att umgås med Ahl-ul-Bid´ah och Sûfiyyah baserat på hadîthen som vi tog som exempel på ordspråket:

“Vännen drar åt sig.”