al-Albânî om att träna kvinnor inför krig

Publicerad: 2010-03-25
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah (6/549)

 

Angående att träna kvinnorna stridsteknik och låta dem medverka vid slag tillsammans med männen, vilket vissa islamiska länder gör idag, så är det en modern innovation och Qarâmitahs kommunism som motstrider det våra rättfärdiga Salaf följde. Likaså innebär det att kvinnan förpliktigas något hon inte är skapad till. Dessutom utsätts hon för olämpligheter i fall hon skulle tillfångatagas av fienden.