al-Albânî om att ta med sig kompass till bönen

Publicerad: 2010-10-24
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (530)

 

Fråga: Är det obligatoriskt för den resande att ta med sig en kompass för att fastställa Qiblah om han inte vet var den ligger?

Svar: Ja, det är obligatoriskt.