al-Albânî om att ta kunskap från innovatörer

Frågeställare: Det är lämpligt att nämna det som ni har blivit frågade flera gånger, nämligen att ta kunskap från Ahl-ul-Bid´ah…

al-Albânî: Ja, det finns innovatörer som har kunskap inom Qur’ân-läsning, Tadjwîd, läsningar,  grammatik och principer inom Fiqh eller Hadîth, även om de inte tillämpar dem. Om det inte finns en Sunnî i närheten som brinner för att följa Sunnah som man kan lära sig av några dessa kunskaper, är det tillåtet att ta en och annan kunskap från dem förutsatt att man ser upp med deras innovationer.