al-Albânî om att ta bort hår från öronen och halsen

Publicerad: 2010-10-25
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (707)

 

Fråga: Vad är domen för att ta bort håret från öronen?

Svar: Ingen skada är skedd. Man gör det för att ta bort smuts som samlas i örat.

Fråga: Halsen då?

Svar: Ingen skada är skedd. Det är inte skägg.