al-Albânî om att skilja sig på papper

Fråga: Om ett barn lever med sin frånskilda förälder, fader som moder, behöver mannen inte tjänstgöra i den egyptiska armén. Nu beger sig mannen med sin fru till myndigheterna och skiljer sig från henne officiellt. Är detta tillåtet och äger skilsmässan rum även om makarna inte avser skilsmässa?

Svar: Skilsmässan äger rum i alla högsta grad. Det råder det inga tvivel om.

Fråga: Även om han inte avser det?

Svar: Ja. Skilsmässan kan uttalas på två sätt; uttryckligt och metonymiskt. Om det är metonymiskt, tar man hänsyn till avsikten. Om mannen inte avsåg skilsmässa, går vi efter det. Om det däremot är uttryckligt, tar man inte hänsyn till avsikten.

Frågeställare: Han uttalade inte skilsmässan. Myndigheterna frågade honom ifall han skiljer sig och han svarade ”Ja” utan att avse skilsmässa.

al-Albânî: Skrev inte myndigheterna ned skilsmässan?

Frågeställare: Jo. Han skrev till och med under.

al-Albânî: Då så. Detta sätt är ännu starkare.