al-Albânî om att särskilja ´Alî med titeln ”Imâm”

Jag var nära på att säga ”Imâm ´Alî”. ´Alî bin Abî Tâlib är naturligtvis en av muslimernas imamer. Men på grund av Shî´ahs sed, har han särskilts med titeln ”Imâm”. Det har de gjort utav en extrem ställning till honom samt hat mot de tre föregående kaliferna Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân.

Det är fel att nämna ´Alî som imam och inte de övriga vägledda kaliferna. Om vi säger ”Imâm Abû Bakr”, blir det tillåtet att säga ”Imâm ´Alî”. Detta är alltså Shî´ahs begrepp som ni bör skydda era tungor ifrån.

Detsamma gäller när de säger ”´Alî – må Allâh ära hans ansikte”. De särskilde ´Alî med denna ära. Vi säger samma sak: Må Allâh ära ´Alîs ansikte. Men varför särskiljer vi honom med denna ära och inte Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân? Därför bör vi även här skydda våra tungor från att säga ”´Alî – må Allâh ära hans ansikte” och ingen annan eller ”Imâm ´Alî” och ingen annan.