al-Albânî om att röra vid makans könsorgan

Publicerad: 2010-05-05
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (2)

 

Fråga: Bryter maken sin tvagning ifall han rör vid sin hustrus könsorgan och vice versa?

Svar: Nej, inte om det sker utan lust.