al-Albânî om att okunnighet är en ursäkt 10

En person vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Därtill slaktar han för andra än Allâh, ber andra än Allâh om hjälp, avlägger eder för andra än Allâh och så vidare. Det råder inga tvivel om att dessa handlingar är idoldyrkan och avguderi. Men för det första har vilseledda lärda med tiden fått människorna att tro att de inte annullerar islam. För det andra har de i form av individer inte fått reda på sanningen för att vi skall utesluta dem från islam. Allâh tar hand om honom i nästa liv. Han har inte fått reda på sanningen. Hur kan vi då utesluta honom från islam om han ber med oss, fastar med oss och så vidare? Är vi istället inte ålagda att göra allt vi kan för att lära honom den korrekta läran? Då kan vi åtminstone vara säkra på att personen är omedgörlig [avbrott] och verkligen otrogen. Därmed hamnar han under Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

”Och i sin ondska och sitt högmod förnekade de [tecknen], trots att de i sitt innersta var övertygade om deras äkthet.”1

Men de flesta muslimerna idag, såväl lekmännen som de lärda, har ingen kunskap om Tawhîd och dess bevis. Därför betraktar jag dem som sjuklingar. De måste behandlas med yttersta omtanke och ömhet och inte våldsamt för att man anser att de är hedningar och avfällingar samtidigt som de vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud.

Jag hoppas att du studerar den här anmärkningen väl. Den är mycket farlig och berör majoriteten i den islamiska världen. Majoriteten i den islamiska världen har inte känt doften av Tawhîd eftersom de saknar lärda som lär dem Tawhîd. Och om de finns, så handlar det om en röst som försvinner i bullret.

Till följd därav måste ni skilja mellan ert tillstånd (i Saudiarabien) och tillståndet i den resterande islamiska världen. Ni måste se skillnaden mellan era lekmän och våra lekmän, än mindre skillnaden mellan era lärda och den resterande islamiska världens lärda. Det är en mycket stor skillnad. Således är det inte tillåtet att döma alla människor likadant eftersom deras kunskap varierar.

127:14