al-Albânî om att okunnighet är en ursäkt 09

Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh: Säger vi att den som ber någon annan än Allâh om hjälp är muslim innan han får reda på sanningen vars opponent hädar?

Imâm al-Albânî: Jag förstår din fråga, men jag tror att den berör personen som vittnar att det inte fanns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Annars svarar jag självklart på din fråga att han inte är muslim. Ty han uttalar inte trosbekännelsen och jag ser inget som tyder på hans islam. Därför lappar jag din fråga och säger att du syftar på personen som uttalar trosbekännelsen och ber andra än Allâh om hjälp. Jag ger dig det förra svaret1. Han har tvivelsutan fallit i avguderi, men jag utesluter inte honom från islam innan han får reda på Allâhs bevis.