al-Albânî om att okunnighet är en ursäkt 07

Fråga: Det finns en person som kallar till hedniska och otrogna innovationer. Är det tillåtet att be bakom honom med tanke på att moskén ligger nära arbetsplatsen och att det inte finns någon annan moské i närheten?

Svar: Om imamen har fått reda på sanningen ur Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther för att det som han håller fast vid är avguderi och otro utan att ta till sig, är det inte giltigt att be bakom honom.

Om han är däremot, som många andra, lever under den hedniska tidens omständigheter så att ingen kan förkunna för dem Allâhs (´azza wa djall) dom, anser jag att det är tillåtet att be bakom honom. Ty vi kan inte göra Takfîr på honom och utesluta honom ur religionen så länge vi inte har förklarat sanningen för honom.