al-Albânî om att okunnighet är en ursäkt 06

Fråga: Du svarade på de tidigare frågorna huruvida okunnighet är en ursäkt när det kommer till Allâhs egenskaper. Ursäktas man för okunnighet om man lever i ett land däri det slaktas för helgon och görs Tawâf runt deras gravar samtidigt som de hävdar att de är muslimer? Detta är utspritt i hela landet. Ursäktas denne för okunnigheten? Han anser att helgonen, eller dessa som han gör Tawâf runt, gagnar och skadar. Denna uppfattning är utspridd i landet. Ursäktas denne för okunnigheten?

Svar: Ärligt talat gör han det, vilket man kan förstå helt och hållet från mitt tidigare svar. Frågan är, som du själv sade, relaterad till trosläran och i fall man ursäktas för att vara okunnig om trosläran eller inte och Tawâf runt gravar som är avguderi. Svaret är detsamma som vi talade om och som vi gav ett uttryckligt svar om. Det finns inget nytt i frågan om du kommer ihåg att jag delade upp samhället i tre typer i förhållande till personen som ursäktas eller inte ursäktas.

Det kan vara ett korrekt, islamiskt samhälle.

Det kan vara ett otroget samhälle.

Det kan vara ett samhälle som endast är islamiskt vid namn och vars lärda är vilsna när de egentligen skall vägleda andra. Varifrån skall den här okunnige få kunskap? Han är alltså ursäktad om man han befinner sig i det andra samhället, som är otroget, eller i det tredje samhället, som är ett muslimskt samhälle som dock är tomt på muslimer som enbart dyrkar Allâh och har en korrekt troslära.

Vad fick dig då att ställa frågan på nytt med exempel med tanke på att det finns otaliga exempel? Det är möjligt att något är oklart för vissa åhörare. Du är kanske en av dem. Kan du säga vad som fick dig att ställa frågan när den omfattas av det tidigare svaret?

Frågeställare: Det finns många Qur’ân-verser som säger att helgonen varken skadar eller gagnar om de skulle bli tillbedda…

Svar: Det finns ingen nytta… Det är som om du talar med en människa som godkänner att döda tillbes vid Allâhs (´azza wa djall) sida. Det är irrelevant. Vårt ämne berör den okunnige som lever bland människor som anser det vara en föreskriven Tawassul att söka hjälp av någon annan än Allâh. Det är alltså irrelevant. Sen barnsben dyrkar jag endast Allâh:

ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ

”Denna [tro] är Allâhs nådiga gåva till oss och till alla människor.”1

Vi talar om personen som befinner sig i ett samhälle som präglas av avguderi. Har han fått reda på Allâhs sanning?

Frågeställare: Om de lärda i landet har dessa trosläror…

al-Albânî: Det är klart och tydligt att han i så fall inte har fått reda på sanningen. Det är det vi talar om. Således finns det inget nytt i din fråga.

Det är möjligt att man måste förklara betydelsen av att han är ursäktad. Vad betyder det att han är ursäktad? Det betyder att vi inte säger att han är av de otrogna som kommer att vistas i helvetet för alltid. Det är det vi menar. Vi menar inte att han skall träda in i paradiset direkt. Det är inte det vi menar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att endast den troende själen träder in i paradiset, vilket han offentliggjorde under Avskedsvallfärden. När jag säger att han är ursäktad betyder det att vi inte säger att han skall hamna i Elden som de otrogna har blivit lovade. Han kommer att behandlas på Domedagen utmed bekräftade hadîther. Om han lyder, träder han in i paradiset, och om han är olydig, träder han in i Elden.

1 12:38