al-Albânî om att okunnighet är en ursäkt 05

Ursäktas inte muslimer som lever i en omgivning som i Jordanien, Syrien och Egypten i vilka de flesta lärda inte känner till den här läran – att Allâh är ovanför himlen – i synnerhet och Salafiyyahs troslära i allmänhet? Jo.

Så är dock inte fallet för främlingarna som bor i det här landet (dvs. Saudiarabien) som har fått gåvor av Allâh och särskilts med flera drag. Ett av det viktigaste är kallet till Tawhîd. Allâh har underlättat det för det i drygt 200 år via Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh). Han återupplivade kallet till Tawhîd efter att avguderiet och idoldyrkan hade dränkt nästan hela den islamiska världen och däribland detta land på den arabiska halvön. Allâh räddade Sina tjänare här via honom. Därefter spreds hans uppvaknande till andra islamiska länder, dock med variation och en ytterst liten andel.

En främling här, bland utlänningar och araber, som hör Tawhîds troslära dygnet runt och att Allâh verkligen har rest Sig över tronen, att beskaffenheten är okänd och att det är en innovation att fråga om dess beskaffenhet, är inte ursäktad. Han lever i en atmosfär som påminner om slavinnans atmosfär. Hur kände slavinnan till den trosläran? Via samhället som hon levde i. Hennes ägare och deras barn talade utmed den sanna trosläran. Varför skall då inte hennes troslära vara korrekt?