al-Albânî om att okunnighet är en ursäkt 04

Det är inte korrekt att säga en person ursäktas för sin okunnighet helt och hållet. Det är inte heller korrekt att säga att en person inte ursäktas för sin okunnighet helt och hållet. Båda åsikterna är fel. Frågan måste detaljeras.

Den som lever i en islamisk atmosfär som förstår islam på ett korrekt sätt utan att förstå den islamiska trosläran är inte ursäktad.

Den som lever i en icke-islamisk atmosfär, en otrogen och vilsen atmosfär som Europa eller Amerika, och konverterar till islam, ursäktas för sin okunnighet. Ty hans omgivning får inte honom att lära sig och sluta vara okunnig.

Därefter ger vi ett exempel som är motsatsen av det första fallet däri en person lever i en islamisk atmosfär som har en korrekt förståelse av islam. Han är som sagt inte ursäktad. Nu vänder vi på frågan och säger att en individ lever i ett islamiskt samhälle som dock har till större del avvikit från den korrekta trosläran. Även denne är ursäktad eftersom han inte finner en korrekt, islamisk atmosfär som automatiskt bidrar med en korrekt troslära. Det vill säga att han inte skall vara i behov av att studera speciella lektioner då hela atmosfären är full av den korrekta trosläran.