al-Albânî om att okunnighet är en ursäkt 03

Från denna autentiska hadîth förstår vi att vissa människor kan bli så okunniga om islam att de endast känner till trosbekännelsen. Det betyder inte att de känner till bönens och de resterande pelarnas plikter och sedan låter bli att handla utmed dem. Nej, hadîthen antyder inget sådant. Istället påminner de härmed om många beduiner och nya muslimer i otrogna länder som inte känner till något av islam bortsett från trosbekännelserna. Detta kan till och med äga rum i vissa huvudstäder. En person ringde till mig och frågade om sin fru som förrättar bönen utan att bada efter samlag. För inte så längesedan frågade en imam i moskén mig om sin könsmogne son som bad utan att bada efter utlösning. Han visste inte att det var obligatoriskt att bada efter utlösning. Ibn Taymiyyah sade i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ”:

”Den som vet att Muhammad är Allâhs sändebud och tror på det utan att veta mycket om det som han har kommit med, straffas inte av Allâh för det som han inte har fått reda på. Om Han inte straffar honom för den uteblivna tron innan han får reda på den, är det mer sannolikt och lämpligare att Han inte straffar honom för vissa uteblivna villkor innan han får reda på dem. Detta är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) detaljerade Sunnah kring detta.”1

1 Madjmû´-ul-Fatâwâ (22/42).