al-Albânî om att okunnighet är en ursäkt 01

Fråga: Ursäktas man för okunnighet om namnen och egenskaperna?

Svar: Det beror på var personen är lokaliserad. Jag kommer att ge exempel på stora skillnader.

Låt oss ta som exempel en europeisk muslim som konverterade till islam efter att ha påverkats av något från islam. Samma sak gäller beduinen som blev muslim under ett slag och frågade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om han kommer att träda in i paradiset om han går ut i strid och stupar. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ja.”

Därpå gav han sig på de otrogna och stred tills han stupade. Man kan inte föreställa sig att han lärde sig islam i detalj. Låt oss återvända till det föregående exemplet. Den här europén som konverterade till islam – var skall han få tag på detaljerad information om Allâhs egenskaper, oavsett om de nämns i Qur’ânen eller Sunnah? Han ursäktas. Detta är det högsta exemplet.

Låt oss nu trappa ned till en måttlig nivå; en muslim som lever i ett samhälle som inte följer Salaf. Det kan vara utmed Mâturîdiyyah eller Ashâ´irah. Om han frågar någon av deras lärda, svarar de utmed förvrängning och förnekelse. Det råder inga tvivel om att han ursäktas.

Om han lever i ett samhälle som har lärda som följer Salaf och lärda som inte gör det, gör han så gott han kan [för att komma fram till sanningen].

Om han lever i ett samhälle som endast följer Salaf, säger man att han inte ursäktas för sin okunnighet. Grunden till detta är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

”Vi straffar inte [ett folk] förrän Vi sänt sändebud [till dem].”1

1 17:15