al-Albânî om att mannen lär kvinnorna Qur’ânen via telefon

Fråga: Vad är domen för att kvinnan läser Qur’ânen för den manlige läraren via telefon? När blir hennes röst till ´Awrah?”

Svar: Om Qur’ân-läraren lär kvinnorna Qur’ânen via telefon så att han kan höra deras röster, råder det samma dom som att höra dem läsa bakom ett skynke utan att se dem. Prövningen är ett faktum vare sig det sker direkt eller via dessa telefonledningar. Det är fortfarande kvinnans röst som hörs.

Kvinnans röst är inte ´Awrah, till skillnad från vad människorna har fått för sig, förutsatt att den är normal. Så är inte fallet om hon läser med Tadjwîd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte sjunger Qur’ânen tillhör inte oss.”

Alltså skall hon sjunga Qur’ânen. Detta skall inte ske i mäns närvaro under några som helst omständigheter oavsett om det sker via radio eller telefon.