al-Albânî om att läsa Muhammad al-Ghazâlîs böcker

al-Albânî: Han förtjänar att beskrivas med den egenskapen (dvs. som vilseledd), om han nu menar denna tids al-Ghazâlî. Det stämmer.

Fråga: Får man inte läsa hans böcker?

Svar: al-Ghazâlîs böcker?

Frågeställare: Ja.

al-Albânî: Både och. Du kan inte. Andra kan. En person som läser al-Ghazâlîs böcker skall vara lärd inom Qur’ânen och Sunnah så att han inte går vilse med den vilsne al-Ghazâlî. Förstår du svaret?

Frågeställare: Ja.

al-Albânî: al-Ghazâlî är vältalig och en duktig författare och påverkar ungdomarnas hjärta och hjärna. De går vilse med hans villfarelse. Om man inte har en korrekt, islamisk förståelse, kommer man inte klara av att undvika hans villfarelse.