al-Albânî om att läsa hadîth och du´â’ med Tadjwîd

Publicerad: 2010-10-24
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (491)

 

Fråga: Det finns de som läser sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth och du´â’ med Tadjwîd. Många gånger tar de okunniga fel på det och Qur’ânen och blandar ihop dem.

Svar: Det där är ett innoverat sätt. Allâhs tal skall inte på några som helst sätt liknas vid andras tal.

Fråga: Gäller detta även du´â’ i Qunût?

Svar: Det finns ingen skillnad.