al-Albânî om att lära sig trosläran på ett par minuter

Den som säger att man kan lära sig trosläran på ett par minuter, frågar vi följande:

”Vad är det för troslära som en muslim kan lära sig på ett par minuter?”

Menar han en allmän troslära eller en detaljerad lära? Om han menar allmänt, så stämmer det då det bland annat nämns i Djibrîls hadîth om tron.

Om han även menar en detaljerad lära, säger vi följande:

1 – Menar du araberna eller icke-araberna? Om du menar araberna, så är detta det första felet. Islam har inte bara skickats till araberna utan till alla andra människor.

2 – Menar du rena araber som förstår Qur’ânens språk utan att lära sig? Om han säger ”Ja”, säger vi till honom: ”Du är okunnig.” Araberna har blandat sig med det icke-arabiska så att de inte kan förstå Qur’ânen utan att studera språkvetenskap och dylikt. Denne lärde man som skall lära människorna trosläran som har nämnts i Qur’ânen och Sunnah; lever han i en miljö som påminner om Salafs första miljö som representerades av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare eller i en miljö med olika tankesätt och förstörda karaktärer? Jag tror att han kommer att säga att han lever i den sistnämnda miljön.

Alltså lever personen som säger att man kan lära sig trosläran på ett detaljerat sätt på ett par minuter i en fantasivärld.