al-Albânî om att kvinnan rakar ben och armar

Fråga: Är det tillåtet för kvinnorna att ta bort håret från armarna och benen med vax?

Svar: Nej.

Fråga: Får man inte raka bort det heller?

Svar: Man får varken raka dem eller ens dra ut håret. Föreskriften varnar starkt för att ändra på den skapelse som Allâh inte har beordrat. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att fem saker hör till den naturliga läggningen. I en annan hadîth nämns tio saker. Han nämnde bland annat att mustaschen skall kortas och att skägget skall släppas och att håret under armarna skall dras ut och att könshåret skall rakas. Allâh har skapat dessa saker och tillåtit att man ändrar på dem på ett begränsat sätt. Han har exempelvis inte tillåtet att man rakar skägget. Däremot lät Han att man kortar mustaschen utmed läppen och inte att man rakar den, vilket vissa Sûfiyyah gör.