al-Albânî om att kvinnan färdas i offentliga transportmedel

Publicerad: 2010-12-01
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (565)

 

Fråga: Vad är domen för att kvinnan åker själv i offentliga transportmedel för att komma till arbetet?

Svar: Det är tillåtet om det inte finns någon blandning med män. Om det finns blandning med män, är domen klar och tydlig. Det är alltså inte tillåtet.

Det är tillåtet om det inte finns någon blandning och om det är säkert så att hon inte kidnappas, vilket sker i vissa länder, och om färden inte är någon resa. Annars är det inte tillåtet.