al-Albânî om att kvinnan åker taxi med manlig chaufför

Fråga: Vad är domen för att kvinnan ensam åker taxi med en manlig chaufför?

Svar: Det är tillåtet om han är känd, erfaren och religiös och färden sker inom staden.

Fråga: Detta anses inte vara enrum va?

Svar: Nej, det är inte enrum.