al-Albânî om att kvinnan åker taxi med manlig chaufför

Publicerad: 2010-12-01
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (565)

 

Fråga: Vad är domen för att kvinnan ensam åker taxi med en manlig chaufför?

Svar: Det är tillåtet om han är känd, erfaren och religiös och färden sker inom staden.

Fråga: Detta anses inte vara enrum va?

Svar: Nej, det är inte enrum.