al-Albânî om att hälsa på främmande kvinnor

Publicerad: 2010-03-24
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (262)

 

Det är endast tillåtet att hälsa, det vill säga att ge henne Salâm och inte skaka hand, på främmande kvinnor i fall de är så pass gamla, att det inte finns något hopp om att de gifter sig. Dessa kvinnor är det tillåtet att hälsa på.

Men om kvinnan fortfarande kan gifta sig, hälsar man inte på dem för att inte hamna i synd.