al-Albânî om att hälsa och skaka hand med varenda en i samlingen

Innan vi går in på frågor och svar, vill jag klargöra ett par ord som må överraska er, eller åtminstone några av er. Det rör sig nämligen om mina ord “detta är en innovation”.

Jag anser att varenda en som besitter någon form av kunskap skall bry sig om nyinförda frågor som inte har något med Qur’ânen och Sunnah att göra. Det finns frågor som praktiseras av folk utan att någon klargör för dem att de är innovationer. Denna typ skall man uppmärksamma och varna människorna för.

Vi vet att det hör till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah att den stående hälsar på den sittande och att fåtalet hälsar på flertalet, vilket har rapporterats av al-Bukhârî och andra.

Baserat på detta skall personen som kommer in till en sittning, och finner de närvarande sitta, vara den som hälsar först. Det enda de sittande skall göra är att hälsa tillbaka på ett likadant sätt eller på ett bättre sätt, vilket har nämnts i den ädla Qur’ânen. Men att den sittande säger “as-Salâmu ´alaykum” är något som naturligtvis motstrider Sunnah.

För det andra är det handlingen som härrör från vissa grupper eller individer. Det rör sig nämligen om att personen kommer in och vill fullborda Sunnah i handskakningen och hälsar därför på varenda en som han skakar hand med:

“as-Salâmu ´alaykum… as-Salâmu ´alaykum…”

Denna hälsning har blivit till ett kännetecken för vissa islamiska grupper idag. Detta beror på att de är långt borta från Sunnah. Jag ville påminna om dessa två innovationer:

”Påminnelsen är till nytta för dem som tror.”1

1 51:55