al-Albânî om att ge di framför fadern och brodern

publicerad
22.04.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (442)

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan att visa sitt bröst för sina manliga släktingar, som fadern och brodern, under tiden som hon ger di?

Svar: Nej, det är inte tillåtet.