al-Albânî om att dricka makans bröstmjölk vid förspel

publicerad
22.04.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (9)

Fråga: Är det tillåtet för maken att dricka makans bröstmjölk vid förspel?

Svar: Det är inga problem.