al-Albânî om att dela upp nattbönerna till Tarâwîh och Tahadjdjud

Publicerad: 2010-10-29
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (719)

 

Fråga: Under de tio sista nätterna i Ramadhân delar de upp nattbönerna till Tarâwîh och Tahadjdjud.

Svar: Det är en innovation.