al-Albânî om att bli filmad under lektion

Publicerad: 2010-01-10
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: https://www.alalbany.name/audio/493/493_04.rm

 

Frågeställare: Vad anser ni om den som avbildar? Exempelvis vill jag filma denna sittning så att jag kan visa våra bröder i Europa. Tillåter ni det?

Imâm al-Albânî: Jag söker skydd hos Allâh. Jag söker skydd hos Allâh från att tillhöra de okunniga.

Frågeställare: Med videokamera alltså?

Imâm al-Albânî: Avbildar en videokamera eller inte?

Frågeställare: Naturligtvis gör den det.

Imâm al-Albânî: Anses en person som använder den vara en avbildare eller inte?

Frågeställare: Jo, vi kommer överens om det.

Imâm al-Albânî: Då så.