al-Albânî om att betala hustruns allmosa

Publicerad: 2010-01-26
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Kassettbandet ”As’ilat-un-Nisâ’”

 

Fråga: Är det korrekt i fall maken betalar hustruns allmosa från sina pengar eller måste hon betala allmosan från sina egna pengar?

Svar: Det är korrekt i fall hon vet om det och de är överrens om det. Men om mannen gör det frivilligt utan att hon vet om det och hon försummar sin allmosa, anses det inte vara tillåtet.

Vad gäller det första fallet, så är det som om mannen skulle säga till sin hustru:

”Detta är en present från mig. Betala den för dina pengars allmosa.”

Som svar säger hon:

”Betala den för mig.”

Med andra ord är handlingen tillåten i fall de är överrens om den.