al-Albânî om Ashâ´irah

Fråga: Är Ashâ´irah från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Svar: Det rättvisa svaret är att säga att de är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah i många frågor och att de inte är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah i ett fåtal frågor.