al-Albânî om ash-Shawkânî

Det råder inga tvivel om att Imâm ash-Shawkânî var en imam och Mudjtahid med en djupt rotad kunskap i Fiqh. Han var även Mudjtahid inom trosläror och inte bara inom domarna. Hans troslära präglades av Salafiyyah, men Imâm Mâlik hade rätt när han sade:

”Alla vi avvisar och avvisas frånsett honom som ligger i den här graven.”

och pekade på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav.

Han hade några åsikter som avvek från Salafs metodik. De dränks dock av att hans troslära präglades i stort av Salafs lära. En av hans avvikande åsikter som jag kan komma på just nu är att han tillät Tawassul via profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Hans bevis var hadîthen om den blinde mannen som dagens studenter vet endast bevisar Tawassul via profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön och medling.

Hans kunskap i alla hans böcker skall alltså studeras. De gagnar i många frågor som vissa lärda, än mindre studenter, försummar. Dock skall det studeras tillsammans med bevis så att man inte faller i fel som han, vi och alla andra som studerar kan göra. Det är bara profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ingen annan som är felfri.