al-Albânî om ash-Sha´râwî, Kishk och al-Azhar Universitetet

Fråga: Angående Shaykh ash-Sha´râwî, så är många förtjusta i hans tal och sätt. Jag kan säga att jag själv njuter av att lyssna på honom. Vissa lärda, eller vissa studenter, säger att han har allvarliga fel inom trosläran och tolkningar. Jag kan personligen inte lägga märke till att han felar eller talar ett farligt tal som påverkar trosläran. Känner ni till några av hans predikningar eller lektioner så att ni kan ge oss ett exempel som vi sedan kan jämföra med andra fall och vara på vår vakt?

Svar: Kunde jag lägga märke till felet som du orsakade när indiern dog?

Frågeställaren: Nej, det kunde du inte.

al-Albânî: Varför?

Frågeställaren: För att du var långt bort…

al-Albânî: För att jag inte kan medicin. Inte för att jag var långt bort fysiskt sett. Jag hade inte vetat att du orsakade hans död då jag är okunnig om medicin. Detta är ett exempel på dig. Du är inte kunnig. Du kan inte särskilja en så kallad kunnig persons tal. Därför skall du ena mellan dina känslor och det du har framfört från vissa lärda eller studenter.

Dina känslor säger att han lockar folk, vilket stämmer. Detsamma kan man säga om Shaykh Kishks sätt, inte sant?

Frågeställaren: Jo, det stämmer med lekmännen.

al-Albânî: Båda två har efterträdarnas kunskap, även om ash-Sha´râwî är kunnigare än den andre. Därför kallar jag den andre för ”sagoberättare”. Trots det har han blivit till en förebild för många predikare som försöker imitera hans predikningar.

Denne ash-Sha´râwî hör till al-Azhars lärda. De lärda i al-Azhar bemästrar det arabiska språket, Qur’ân-tolkning, traditionell Fiqh och annat. De är emellertid så långt bort från Sunnah de bara kan vara. Det finns dock uppriktiga människor bland dem. Om någon påminner dem, accepterar de. Det verkar dock som om ash-Sha´râwî inte tillhör dem.

För ett par år sedan fick han tala i media och många lyssnade på honom. Bland dem var en av våra Salafiyyûn-bröder. Han hade en vän som körde honom. Vår vän var med honom. Han fick en bra idé. Denne Shaykh i vars tal om budskap och Qur’ânens mirakel vi är så förtjusta i; är hans dogm utmed Salafs eller inte? Han sade:

”Vad anser den ädle Shaykhen om Allâhs (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1?

Beskrivs vår Herre med höghet?”

Han hoppade på honom och sade:

”Allâh har ingen plats. Allâh är överallt etc.”

Han nämnde katastrofer som inte bara finns hos lekmännen, utan också hos vissa lärda. Han har alltså en villfaren dogm. Ofta förvränger han verser utmed denna tids förståelse.

Beträffande hans tillvägagångssätt, särskiljs egyptierna från de andra islamiska folkslagen med vältalighet och fint talesätt. De klarar av att ta kontroll över människorna. ash-Sha´râwî är en av dem. Däremot tar man inte kunskap från honom. Kunskap är en sak och tillvägagångssätt en annan.

120:5