al-Albânî om Anâshîd

Fråga: Vad är domen för att lyssna på islamiska Anâshîd?

Imâm al-Albânî: Dessa Anâshîd som i dag kallas för ”religiösa sånger” hör till Sûfiyyûns utmärkande drag. Många av de troende ungdomarna brukade fördöma dem pga. de överdrivna prisningarna av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och skyddsökning av honom som förekom däri. Därefter kom en ny och utvecklad typ av islamiska Anâshîd. Den är ofarlig med tanke på att den är fri från det avguderi som de gamla Anâshîd innehöll.

Vad som däremot är obligatoriskt att lägga på minnet, är att det är obligatoriskt för samtliga muslimer att hålla sig till det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) höll sig till. Den som letar efter religiösa Anâshîd i Allâhs Bok, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och Salafs vägledning, kommer aldrig någonsin att finna det.

För att kunna avfärda och fördöma dessa Anâshîd, även om de inte är som de gamla, räcker det med att nämna två punkter:

1 – Dessa Anâshîd hörde inte till våra Salafs (radhiya Allâhu ´anhum) vägledning.

2 – Dessa Anâshîd är farliga eftersom vi har börjat se att de muslimska ungdomarna sjunger och nynnar på dessa islamiska Anâshîd, samtidigt som de vänder Qur’ân-läsningen och fredssändningen över profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ryggen.