al-Albânî om allmosan till studenter

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (343)

Allmosan som de rika måste betala skall endast ges till de målgrupper som är behöriga till den. En student är antingen fattig eller också rik. Det är tillåtet att betala allmosan till honom om han är fattig oavsett om syftet är att han köper böcker, äter eller dricker för pengarna.

Däremot anser jag det inte vara tillåtet att köpa böcker till honom som allmosa istället för att ge honom pengarna.