al-Albânî om alkoholhaltigt rakvatten

 Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (383)

Fråga: Jag har hört på ett kassettband hur du förbjuder rakvatten med alkohol i. Men sist jag var i ´Ammân, sade ni till ett par ungdomar att det är tillåtet trots att den första domen var lång och hård. Har du tagit tillbaka den första domen?

Svar: Nej. Det rör sig endast om en detaljering. Det kan både vara tillåtet och förbjudet.

Det är tillåtet om alkoholmängden är låg såtillvida rakvattnets stora mängd inte berusar.

Om alkoholmängden är hög så att rakvattnet berusar den som dricker det, är det varken tillåtet att använda sig av en stor eller en liten mängd av det.