al-Albânî om al-Bannâ, Qutb och al-Ikhwân al-Muslimûn

Fråga: Vi skulle vilja ha ett opartiskt ord om vissa moderna kallare som har gått bort som Hasan al-Bannâ och Sayyid Qutb. Vissa säger att ni säger en sak och andra säger att ni säger en annan. Vi skulle vilja ha ett ord baserat på kunskap och Sharî´ah angående detta.

Svar: Vi färdas utmed Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

”Troende! Stå fasta på Allahs sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast.”1

Baserat på det berövar vi ingen kallare hans rättighet. Vi varken faller i underdrift eller överdrift i förhållande till honom.

Jag anser att Hasan al-Bannâ hade en bra påverkan på många muslimska ungdomar som hade drunknat i synder och västerländska seder som musik och biografer. Han samlade dem till ett parti som vi inte är nöjda med eftersom… [ljudet försvinner här] … han kallade dem till att hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah och islam som han hade kunskap om. Han gagnade och hans kall spred sig till  den muslimska världen. Detta är vad vi dyrkar Allah med beträffande hans kall. Vi har däremot ingen extrem ställning till honom vilket hans parti gör. Han hade dessvärre ingen kunskap om Qur’ânen och Sunnah. Han kallade inte till Qur’ânen och Sunnah utmed Salafs metodik. Jag sade nyligen att det inte finns någon grupp som nekar att man skall hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah. Varje grupp, oavsett hur vilsen den är, som Shî´ah och Khawâridj, säger att den följer Qur’ânen och Sunnah för att inte tala om att Hasan al-Bannâ, Sayyid Qutb och de som följer dem säger det. Även de hävdar att de följer Qur’ânen och Sunnah. Tyvärr kan vi fortfarande inte se att de som grupp, al-Ikhwân al-Muslimûn, offentligt och uttryckligt utropar att de följer Qur’ânen och Sunnah utmed Salafs metodik. De nöjer sig med att kalla till islam, Qur’ânen och Sunnah, på ett allmänt sätt. Därför vet vi nu att al-Ikhwân al-Muslimûn kallar till islam utmed Hasan al-Bannâs metodik även om den skulle vara sammanbunden med Qur’ânen och Sunnah. Den är däremot generell och saknar detaljering. Detta gäller även trosläran. De offentliggör inte att de följer Salafs troslära på ett detaljerat sätt. De kanske säger det generellt. Det vi ser i många länder som al-Ikhwân al-Muslimûn finns i, är att de nöjer sig med att var och en följer islam utmed sin egen uppfattning. al-Ikhwân al-Muslimûn enar mellan Salafiyyah och Khalafiyyah, det vill säga den som tillskriver sig Salaf och den som tillskriver sig Khalaf. De kanske till och med inkluderar Shî´ah till sin grupp.

1  5:8