al-Albânî om Ahmad Shâkir

publicerad
31.10.2011

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Källa: Fatâwâ Djuddah (24)

Fråga: Beträffande de lärda Muhammad Fu’âd ´Abdul-Bâqî och Ahmad Shâkir – var deras troslära Salafiyyah?

Svar: Ahmad Shâkir var Salafî.

Vad gäller Muhammad Fu’âd ´Abdul-Bâqî, vet jag endast att han var en författare. Den Hadîth-relaterade kunskapen var inte hans sak. Beträffande hans troslära, vet Allâh bättre om den.

Angående Ahmad Shâkir, var han lärd, förträfflig och Salafî i trosläran.