al-Albânî om ´Abdullâh al-Habashî

Fråga: Vad säger du om ´Abdullâh al-Hararî [al-Habashî]?

Svar: Han är vilseledd. Shaykh al-Habashî är en person som blint håller sig till en rättsskola. För det andra har han en extrem ställning mot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Han säger exempelvis att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah är otrogen, vilket även vissa i detta land gör.

I och med att det inte finns någon i Libanon som offentligt kallar till Qur’ânen och Sunnah, fick han med sig en grupp där som for vilse tillsammans med honom. Därför ser du dem entusiastiskt följa villfarelsen tillsammans med sin Shaykh. De förklarar alla som skiljer sig från honom vara otrogna. Han är Ash´arî i troslära, extrem Shâfi´î i rättsskola.