al-Albânî om ´Abdullâh ´Azzâm

Publicerad: 2010-02-04
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (166)

 

Fråga: ´Abdullâh ´Azzâm stör mycket detta land (dvs. Afghanistan)…

Svar: Tyvärr så är ´Abdullâh ´Azzâm, även om han tenderar till Salafiyyah, överväldigad av al-Ikhwân al-Muslimûns metodik. Denna Hizbiyyah är svår för människorna att lämna.