al-Albânî hyllar Rabî´ al-Madkhalîs kunskap och uppmuntrar honom till mildhet

Jag sade till doktorn [Rabî´ al-Madkhalî] (jag tycker fortfarande samma sak och tror att de flesta studenterna och våra lärda tycker samma sak) att de flesta människorna tycker att det är tungt att acceptera sanningen:

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

”Vi inpräglar i ditt [hjärta] ord av stor vikt.”1

När kallet till sanningen därtill enas med strävhet och hårdhet, så enas två tyngder. Det kommer att avskräcka människorna från kallet till sanningen. Syftet är ju att få dem till sanningen. Det finns ingen student bland oss som inte memorerar Qur’ân-verser och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther som uppmuntrar till vänlighet och mildhet. Verserna är kända och vi är inte i behov av att ta upp dem. Exempelvis befallde Allâh (´azza wa djall) Mûsâ och hans broder Hârûn (´alayhimâs-salâm) att:

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىفَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

”Gå till Farao – han har gått för långt i sitt övermod – men tala till honom i försonliga ordalag; kanske förmås han då till eftertanke eller grips av fruktan.”2

Hur vilsen en individ än är, så tror jag inte att en muslim anser att han ens är i närheten av Farao som Mûsâ och Hârûn sändes till. Trots det befallde Allâh dessa två ädla sändebud och utvalda profeter att tala mjukt med den störste tyrannen på jordens yta som sade:

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

”Jag är er högste Herre!”3

Jag anser att Sayyid Qutb inte alls är som Farao. När han avvisas är syftet hans anhängare i dagens läge. Han är ju död. I och med att syftet är de levande, så skall jag säga om dem det jag sade om den som dog; deras ondska är inte lika allvarlig som Faraos. Därför anser jag att man inte skall ena två tyngder. En av dem är ett måste och det är kallet till sanningen som skiljer mellan sanningen och falskheten och två bröder åt. Därför heter den ädla Qur’ânen bland annat ”al-Furqân” medan sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bland annat heter ”al-Fâriq”. Ty först och främst skilde han åt mellan sanningen och falskheten, Tawhîd och avguderi, fadern och hans son, sonen och hans fader och så vidare. Det är så kallet till sanningen fungerar. Det räcker att vi kallar till det här kallet utmed Allâhs (ta´âlâ) ord:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

”Kalla med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt.”4

Det kan vara bra att nämna som en påminnelse och underkasta sig vår Herres ord i Qur’ânen:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

”Men påminna; påminnelsen är till nytta för dem som tror.”5

juden som kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hälsade på honom den judiska, otrogna och hatiska hälsningen: ”Må döden vara med dig, Allâhs sändebud!” Det enda han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade var: ”Och med dig.” Dock blev ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som befann sig bakom skynket rasande och utbrast: ”Må döden, förbannelsen och vreden vara med dig, o apornas och svinens bröder!” När juden hade gått ut fördömde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ´Â’ishah och sade:

”Aldrig finns vänligheten i något utan att den förskönar det och aldrig uteblir den från något utan att den förfular det.”

Då förklarade hon sitt agerande på samma sätt som alla andra som har entusiasm för kallet och är någorlunda hårda gör:

”Hörde du inte vad han sade?”

Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Hörde du inte vad jag sade?”

Han sade ”Må döden vara med dig” och jag sade ”Och med er” och punkt slut. Kallet skall alltså vara utan den här hårdheten eftersom den inte medför något gott.

Jag är i själva verket mycket glad över vår broders och doktorns [Rabî´ al-Madkhalî] kunskapsbaserade aktiviteter, men jag råder honom att vara vänlig med dessa människor som har avvikit från det sanna kallet på grund av en okunnig mans kall. Jag har sagt till doktorn att Sayyid Qutb inte var lärd och kanske inte ens en student. Så är fallet med många andra författare och i synnerhet egyptier. De bara skriver och tror att de gör bra ifrån sig. Det är min åsikt.

173:5

220:43-44

379:24

416:125

551:55