al-Albânî hyllar Rabî´ al-Madkhalîs avvisning av Sayyid Qutb

Allt som du har avvisat Sayyid Qutb för är sant och korrekt. Därmed klargörs det för var och en som besitter någon form av islamisk kunskap att Sayyid Qutb saknade kännedom om islams förgreningar och fundament.

Må Allâh belöna dig väl, o broder Rabî´, för att du har tagit på dig skyldigheten att klargöra och avslöja hans okunnighet och avvikelse från islam.