al-Albânî hör till de bästa människorna

Fråga: Vad säger ni om den som säger att al-Albânî (rahimahullâh) stämde överens med Murdji’ah utan att vara Murdji’î? Så säger Qutbiyyûn, Hizbiyyûn och al-Ikhwân al-Muslimûn.

Svar: Shaykh [Muhammad] Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh) dog nyligen. Han hör till dem som månade om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och uträttade mycket. Han är inte felfri, men han hör till de bästa människorna.

Den här inkräktaren säger att han både var Murdji’î och inte Murdji’î; låt oss säga att han sade något som kan förstås i form av Irdjâ’; låt honom hålla sig borta från det då!

Alla behöver en fullkomlig tro. Att gå på levande och döda och anklaga dem för att vara Murdji’ah och liknande är en katastrof. Det fenomenet har kommit till oss häromsistens, de senaste trettio åren. Det kom inte på tal förr. Vi känner till studenterna och de lärda. Under mina femtiotvå år som student har vi följt Salafs metodik. Därefter kom ett slags ungdomar som började göra felaktig Idjtihâd när de kritiserade vissa människor.