”al-Albânî dog okunnig om islam”

Fråga: Jag hörde en doktor säga att al-Albânî dog okunnig om islam. Vad är domen för att säga så?

Svar: Vi ber Allâh om sundhet. Vi ber Allâh om sundhet. Vad vet han om al-Albânî dog okunnig om islam? Var han närvarande? Har något bekräftats för honom? Det är ett falskt tal och skydd sökes hos Allâh. Det är en dålig tanke om de lärda och goda människorna. Vi hoppas att det går bra för honom och att han belönas. Han var en kallare. Han fördömde Sûfiyyah och mytologer. Det är vad vi vet om honom (rahimahullâh). Han var inte felfri så att han inte kunde göra fel. Måhända han hade fel. Det fordrar dock inte att han bemöts med ett sådant tal.