al-Albânî definierar ett islamiskt land

publicerad
08.10.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (451)

Fråga: Du talade om att det upproriska landet attackerade det säkra landet och du beskrev dem båda som muslimska länder. Vad är anledningen till det? Är det makthavarens tillstånd eller befolkningens?

Svar: Jag anser att ett land är islamiskt, eller icke-islamiskt, beroende på befolkningen och inte beroende på dess makthavare.

Om majoriteten i ett land är muslimer, anses det vara muslimskt även om det styrs av makthavare som inte styr utmed det Allâh har uppenbarat.