al-Albânî är en Mudjtahid

Fråga: Jag lyssnade på ett av Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânîs kassettband i samband med hadîthen ”När imamen säger ”Âmîn”, säger ni ”Âmîn”. Han var riktigt hård i frågan.

Ibn ´Uthaymîn: Vad sade han?

Fråga: Han sade att det är obligatoriskt att säga ”Âmîn” efter imamen och att det du sade nu är fel.

Ibn ´Uthaymîn: Hörde du honom säga detta?

Frågeställare: Ja.

Ibn ´Uthaymîn: Är jag, al-Albânî eller någon annan felfri? Nej, vi är inte felfria. Har Shaykh al-Albânî fler fel eller rätt?

Frågeställare: Rätt.

Ibn ´Uthaymîn: Hans rätt är fler. Detta är ett av hans fel. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord  ”När imamen säger ”Âmîn”, säger ni ”Âmîn” tolkas av den andra hadîthen:

”När imamen säger:

وَلاَ الضَّالِّينَ

”Och inte de som har gått vilse!”1

säger ni ”Âmîn”.”

Detta säger man alltså med imamen. Betydelsen av ”När imamen säger ”Âmîn” är när man kommer dithän man säger ”Âmîn” eller när han börjar säga ”Âmîn”.

al-Albânîs goda handlingar är fler. Han har fler rätt än fel och det går inte emot att han gör fel. Men precis som andra är han en Mudjtahid. Om han har rätt får han två belöningar och om han har fel får han en belöning och ett förlåtet fel.

Åhörare: Jag läste i hans ”Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah”, sjätte volymen, hur han tog tillbaka åsikten och sade att man skall säga ”Âmîn” tillsammans med imamen.

Ibn ´Uthaymîn: Lov och pris tillkommer Allâh. Det är – om Allâh vill – sanningen.

1 1:7