al-Albânî: Alla självmordsattentat är förbjudna

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Kassettbandet “Fatâwâ-ul-´Ulamâ’ fîl-Djihâd”

Vad gäller självmordsattentat, är det en handling vi känner till från de japanska krigarna då de anföll amerikanska krigsfartyg med sina flygplan och sprängde på så sätt både sig själva och sina flygplan samt att de tog amerikanska soldaters liv. Vi säger: Inga av dagens självmordsattentat är föreskrivna och likaså är de alla förbjudna.

Denna typ av handling kan höra till den typ som får dess utövare att till evig tid vistas i elden och den kan höra till den typ som inte får honom att stanna där för alltid. Men att denna person utför denna handling i Allâhs namn och för att skydda sitt folk och sitt hem, anses detta självmordsattentat inte alls ha något med islam att göra. Istället säger jag det den islamiska realiteten visar att det inte förekommer någon som helst kamp idag på islamisk mark! Visst förekommer det krig, det förekommer många krig i muslimska länder, men den typ av kamp som sker under en islam fana och med islamiska principer och domar förekommer inte. Till dessa domar hör att en soldat inte handlar på det sätt han vill, utan han får ta order från en befälhavare. Denne befälhavare har inte satt sig själv på denna postering utan har fått den av muslimernas ledare.

Att en frånskild grupp klättrar uppför ett berg, anfaller judiska soldater, dödar några av dem samt blir själva dödade, är värdelöst! Detta är endast slöseri med människoliv som inte för med sig någon som helst nytta till det islamiska kallet! Därför säger jag till de muslimska ungdomarna: Var rädda om era liv, studera er religion, bekanta er med den på ett korrekt sätt och handla enligt den – och den främsta vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning.