al-´Adawî var från Ahl-us-Sunnah

Fråga: Är Mustafâ al-´Adawî från Ahl-us-Sunnah?

Svar: Han var från Ahl-us-Sunnah i början. Därefter började han blandas med Hizbiyyûn och påverkades av dem. Jag talade som sagt om Mustafâ al-´Adawî och sade att han var från Ahl-us-Sunnah varpå han avvek något.

Vad gäller hans nyttiga böcker såsom”al-Adhkâr” som han skrev när han var hos Shaykh Muqbil, så får det dras nytta av dem. Vad gäller hans böcker som han har skrivit i Egypten och som består av anmärkningar och avvikelse, så skall de undvikas. Det är bara de lärda som får läsa i dem.

Ett av hans fel är hans förtal av Shaykh al-Albânî. Allâh lät Shaykh Ahmad bin Abîl-´Aynayn1 avvisa honom. Han är också egyptier och hans svåger. Han har avvisat Mustafâ al-´Adawî i flera böcker.