al-´Adanî om ad-Duwaysh, al-Qarnî, al-´Awdah och ash-Shanqîtî

Fråga: Hur är följande individer och skall man lyssna på deras kassettband; Ibrâhîm ad-Duwaysh, ´Â’idh al-Qarnî, Salmân al-´Awdah och Muhammad al-Mukhtâr ash-Shanqîtî?

Svar: Det jag vet om dessa är att de inte följer vår väg och vårt kall. Ibrâhîm ad-Duwaysh, ´Â’idh al-Qarnî, Salmân al-´Awdah och Muhammad al-Mukhtâr ash-Shanqîtî tillhör de största al-Ikhwân al-Muslimûn och framför allt de tre förstnämnda. Vi har fått reda på att ash-Shanqîtî följer samma väg som de, även om han skulle vara något mildare än dem. Dessa tillhör dock ledarna och i synnerhet Salmân al-´Awdah, ad-Duwaysh och al-Qarnî. Detsamma gäller ash-Shanqîtî som kallar till samma sak och besitter Tasawwuf och vissa mytologier.

Därför råder vi våra bröder att nöja sig med Ahl-us-Sunnahs böcker och kassettband. Däri finns godheten som – om Allâh vill – inte är förorenad. Detta gäller framför allt de lärda med djupt rotad kunskap. Detta är Ahl-us-Sunnahs råd. Vissa av dem gav följande exempel; är det logiskt att man har tillgång till en helt ren källa och en förorenad källa för att sedan dricka från den förorenade källan? Detsamma kan sägas om Ahl-us-Sunnahs kassettband och böcker. Däri finner du klargöranden, godhet och tillrättavisningar alltmedan du är säker med din religion och metodik. Så är inte fallet med dessas kassettband. Många människor säger att de finner andlighet, tillrättavisningar och vissa kuriosum i dem. Även om du skulle finna några kuriosum där, kan du omedvetet råka ut för andra nackdelar. Om man lyssnar för mycket på dem kommer hjärtat att fästa sig vid dem. Satan kommer att försköna för honom det som kommer från dem. Om du lyssnar på lektionen som handlar om att slå vakt om bönen och en till som handlar om att vara bra mot föräldrarna och en till som handlar om Tawhîd och en till som handlar om att undvika synder, kommer hjärtat att fästa sig vid talaren. Därefter sprutar de in sitt gift via sina kassettband och böcker. Hur många från Ahl-us-Sunnah har inte gått vilse för att de lyssnade på dessa. Personen försvagas dag efter dag och börjar anse att dessa är på frontlinjen, uppoffrande kämpar och det ena och det andra. Inget är som ett sunt hjärta.

Vi råder alla att nöja sig med kassettbanden från Ahl-us-Sunnah som har en pålitlig kunskap och metodik och i synnerhet de lärda med djupt rotad kunskap. Där finner du tillrättavisningar som citerar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och kunskapsbaserad och gagnande nytta och en klar, sund och rak metodik.

Vi varnar bröderna för att lyssna eller läsa i dessas böcker eller kassettband. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) säger i Sin ädla skrift:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

”Om du ser människor [i lättsinne] ge sig in i en diskussion om Våra budskap, dra dig då ifrån dem till dess de övergår till andra ämnen.”1

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

”Det har uppenbarats för er i Skriften att ni inte bör söka sällskap med dem som ni hör förneka och skämta om Allâhs budskap, om de inte övergår till andra samtalsämnen.”2

1 6:68

2 4:140