al-´Abbâd om att rösta på partier som är mot Ahl-us-Sunnah

Fråga: Vad anser ni om röstning om alla kandidater är vilsna? Deras villfarelse och hat varierar, men de är alla enade om att hata Sunnah och dess folk.

Svar: Aldrig. Han skall hålla sig borta från dem alla.